Journal of
Contemporary
Galician Studies
Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies is an annual publication that will be made freely available online. Contributions are welcome from scholars working in Galician Studies from any discipline, although priority will be given to essays that engage with critical and theoretical perspectives which have been so far little applied in Galician Studies. Each issue will comprise five academic articles, five book reviews and a guest essay from an invited writer. Occasionally special issues will also be published, as well as interviews with relevant agents in contemporary Galician culture.

We invite contributions of approximately 5-8000 words, in English or Galician (we accept submissions both in the ILG-RAG and the AGAL written norm). Articles should be submitted in electronic format (Word document) and sent by attachment to the editors. Please ensure that you supply a postal address for correspondence and telephone number with your article. Authors are kindly requested to apply the guidelines in the style-sheet before submitting your paper (see style-sheet for details).

The journal operates a blind submission policy and submitted articles may be read by up to three readers prior to publication decision. Processing time may take up to 5 months. Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies is the copyright holder for all published material.


Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies é unha publicación anual dispoñíbel gratuitamente na rede. Admitimos contribucións de investigadoras/es que traballen en calquera disciplina relacionada cos estudos galegos, pero darase prioridade a aqueles traballos que dialoguen con perspectivas críticas pouco estudadas neste eido. Cada número incluirá cinco artigos académicos, cinco reseñas de libros académicos e un ensaio dun escritor/a convidado/a. Ocasionalmente, publicaranse tamén números monográficos ou entrevistas con algún axente relevante da cultura galega contemporánea.

Admitimos artigos de 5-8000 palabras aproximadamente, escritos en inglés ou galego (aceptamos traballos na normativa oficial ILG-RAG e na normativa AGAL). Os artigos deberán ser enviados en formato electrónico (Word) e por adxunto nun email aos editores. Cómpre enviar co artigo o enderezo postal e número de teléfono por se fose necesaria a correspondencia postal co/a autor/a. Pregámoslles ás autoras e autores que apliquen a folla de estilo da revista antes de o enviar aos editores (ver folla de estilo para máis detalles).

A revista ten unha política de revisión anónima e cada artigo enviado pode ser lido por un máximo de tres expertos antes de decidiren a súa publicación. Este proceso pode levar ata cinco meses. Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies ten o copyright para todo o material publicado.


ISSN 2040-7181