Journal of
Contemporary
Galician Studies
Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies is a peer-reviewed online journal that seeks to provide a critical forum for the discipline of Galician Studies on an international level by publishing innovative theoretical and critical work of the highest quality. The journal promotes the study of so far understudied areas within the discipline, such as Galician visual and digital culture, film, media, popular culture, cultural theory and history, while it encourages the incorporation of critical and theoretical explorations of key concepts for Galician culture such as nation, identity, power, gender and space.

One issue is published each year with all articles either in English or Galician (submissions in either of the written norms for contemporary Galician are welcome). Quotations are kept in the original language (in the case of languages other than Galician or English, an English or Galician translation is also given). The journal publishes five research articles, one feature article written by a guest author, interviews and five academic book reviews.
Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies é unha revista especializada en estudos galegos dispoñíbel en internet, cuxos contidos son revisados por especialistas externas. Entre os seus obxectivos principais está o de fornecer un foro crítico internacional para a disciplina, publicando contidos anovadores e de calidade. A revista promove o estudo de eidos e cuestións críticas que ata o de agora non teñen recibido atención sistemática nos estudos culturais galegos, como por exemplo as artes visuais e dixitais, os estudos de medios e comunicación, o cinema, a cultura de masas, teoría ou historia cultural. Ao tempo, a revista quere contribuír ao aprofundamento teórico e crítico arredor de conceptos clave para os estudos culturais galegos como a nación, a identidade, o poder, o xénero ou o espazo.

A revista publica un número anual con artigos tanto en inglés como en galego (admítense ambas as dúas normas do galego escrito, a oficial e a internacional). As citas mantéñense na súa lingua orixinal, mais se esta é distinta do galego ou do inglés, incluirase unha tradución a unha destas linguas. A revista inclúe cinco artigos de investigación, un artigo convidado, entrevistas e cinco reseñas de libros académicos.
ISSN 2040-7181