Journal of
Contemporary
Galician Studies

Issue A
Year 2009

ISSN 2040-7181

Complete Issue

. . . .

124 pages / 2,2 MiB

Download

Editorial

.

Estudos Galegos no século XXI

.

Helena Miguélez-Carballeira
Bangor University
Craig Patterson
Cardiff University

.

2 pages / 495,9 KiB

Download

Article

.

Galiza e a Lusofonía- unha tradución entre a miraxe e a utopía

.

Burghard Baltrusch
Universidade de Vigo

.

16 pages / 536,2 KiB

Download

Article

.

A situación actual da lingua galega: unha ollada desde a sociolingüística e a política lingüística

.

Anxo M. Lorenzo Suárez
Universidade de Vigo

.

20 pages / 598,4 KiB

Download

Article

.

As didascalias como discurso teórico-crítico da escena: escritores que exercen de directores na dramaturxia galega contemporánea

.

Roberto Pascual
Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia

.

16 pages / 502,9 KiB

Download

Article

.

Políticas e poéticas de segunda man: A espectralidade no proceso da tradución

.

María do Cebreiro Rábade Villar
Universidade de Santiago de Compostela

.

12 pages / 575,2 KiB

Download

Article

.

The Curious Incident of Feminist Translation in Galicia: Courtcases, Lies and Gender-n@tions

.

María Reimóndez
University of Vigo

.

22 pages / 611,8 KiB

Download

Interview

.

'Que te traduzan é en boa medida cuestión de fortuna': Entrevista a Domingo Villar

.

Xabier Cid
University of Stirling

.

5 pages / 556,0 KiB

Download

Guest Article

.

Fisioloxía de Galicia: Unha introdución

.

Miguel-Anxo Murado
Escritor

.

10 pages / 548,5 KiB

Download

Review

.

Allyson M. Poska, Women and Authority in Early Modern Spain: The Peasants of Galicia. Oxford: Oxford University Press. 2005.

.

Paulo Jablonski García
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo

.

4 pages / 531,9 KiB

Download

Review

.

Gabriel Rei Doval, A lingua galega na cidade no século XX: Unha aproximación sociolingüística. Vigo: Xerais. 2007.

.

Xandra Santos
Universidade de Salamanca

./td>

4 pages / 517,0 KiB

Download

Review

.

Craig Patterson, O devalar da idea: Otero Pedrayo e a identidade galega. Vigo: Fundación Otero Pedrayo. 2008.

.

María Xesús Lama
Universitat de Barcelona

.

5 pages / 519,3 KiB

Download

Review

.

Manuela Palacios González e Helena González Fernández, eds., Palabras extremas: Escritoras gallegas e irlandesas de hoy. A Coruña: Netbiblo. 2008.

.

Helena Miguélez Carballeira
Prifysgol Bangor

.

3 pages / 509,1 KiB

Download

Review

.

Miguel Anxo Murado, Otra idea de Galicia. Barcelona: Debate. 2008.

.

Martín Veiga
University College Cork

.

4 pages / 532,4 KiB

Download