Journal of
Contemporary
Galician Studies

Issue K. Modos de ver e ser vistas. As mulleres que coñezo no cinema galego
Year 2021

ISSN 2040-7181

Complete Issue

. . . .

135 pages / 1.3 MiB

Download

Editorial

.

Modos de ver e ser vistas

.

Marta Pérez Pereiro and Silvia Roca
Editoras

.

4 pages / 37 kB

Download

Article

.

O xénero dos equipos. A muller na produción cinematográfica galega (2012-2020)

.

Antía Martínez López
MA in Producing Film and Television, Royal Holloway (University of London)

.

17 pages / 136 kB

Download

Article

.

Que ven os ollos das mulleres? Violencia, pracer e corpo: Unha aproximación do cinema galego ao concepto de gynocine

.

Ester G. Mera
Máster en Dirección Cinematográfica, ESCAC (Barcelona)

.

17 pages / 130 kB

Download

Article

.

Faino ti mesma. Novas creadoras galegas, cinema do eu e cultura dixital

.

Cibrán Tenreiro Uzal
Universidade de Santiago de Compostela

.

26 pages / 171 kB

Download

Article

.

Mulleres galegas e emigración transatlántica. De Mamasunción a Dúas letras (ou de como a figura da nai toma a palabra)

.

Mariela Sánchez
Universidad Nacional de La Plata / CONICET

.

21 pages / 663 kB

Download

Article

.

Female Filmmakers as Mobile Frontiers and How They Portray Women on the Screen

.

Adriana Páramo Pérez
Royal Holloway, University of London

.

18 pages / 106 kB

Download

Guest article

.

‘A nivel de contidos e a nivel temático coido que faltan territorios por atravesar’

.

Entrevista de Beli Martínez a Margarita Ledo Andión

.

13 pages / 109 kB

Download

Review

.

REGUEIRA, Mario, Narrativa e imaxinario nacional na reconstrución do campo literario de posguerra (1936-1986)

.

Manuel Forcadela
Universidade de Vigo

.

4 pages / 66 kB

Download

Review

.

GARRIDO GONZÁLEZ, Ana, Xohana Torres. Da viúva de vivo á muller navegante

.

Helena González Fernández
ADHUC-Universitat de Barcelona

.

3 pages / 61 kB

Download

Review

.

BARBOUR, Catherine, Contemporary Galician Women Writers

.

María Liñeira
Independent Scholar

.

4 pages / 66 kB

Download

Review

.

ESPIÑO LOURO, Alfonso, Compopstela. Música moderna en Santiago (1954-1978)

.

César Morán Fraga
Professor, escritor e músico

.

4 pages / 70 kB

Download

Review

.

SERRA PORTEIRO, Elisa, Performing Irishness: Irish Drama on the Galician Stage

.

Iolanda Ogando
Universidad de Extremadura

.

4 pages / 65 kB

Download